Normes d’utilització VadebikeBcn
VadebikeBcn és un sistema d’aparcament de rotació. Garantim una imatge de mobilitat sostenible, per això els estacionaments no podran superar les 24 hores. No es permeten aparcaments de llarga durada per evitar abandonaments i transmetre una imatge de deixadesa de la nostra ciutat.

L’estacionament es realitza de forma molt senzilla. Tant per estacionar la bicicleta, com per recollir-la, l’usuari només cal que s’identifiqui al punt VadebikeBcn mitjançant la seva targeta personal. L’ús de l’aparcament es realitzarà exclusivament amb la seva targeta personal i intransferible.

Quan l’aparcament quedi lliure, els cadenats hauran d’estar perfectament subjectes al seu punt d’ancoratge. En cap cas es podran quedar despenjats.

Podeu consultar aquí les condicions completes d’ús del servei VadebikeBcn i promocions.
This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 729640 and 767609