blog

UTE Vadebike BCN guanya el Barcelona Open Challenge
31 març 2015
"El BCN Open Challenge fa que el mateix Ajuntament es converteixi en client i comprador de solucions innovadores per primera vegada, tancant el cercle dels 'urban labs' i sumant el finançament i el vector de compromís de contractació pública en el programa de resolució de reptes. Però el BCN Open Challenge també va néixer amb la voluntat d'arribar a qualsevol persona, professional, empresa o col•lectiu que disposés d'una idea innovadora aplicable, independentment de la seva naturalesa o experiència, assegurant així oportunitats per a tots amb capacitat d'innovar.

És per aquest motiu que la naturalesa dels seleccionats és molt diversa, i és una cosa que ens dóna especial satisfacció, ja que tenim com a guanyadors petites i mitjanes empreses ja constituïdes, però també noves empreses creades expressament per presentar-se a aquesta crida, una unió temporal d'empreses (UTE) i fins i tot un centre tecnològic, el que demostra la capacitat d'aquest programa per fomentar noves formes empresarials innovadores i la col•laboració entre elles.

En concret, repte a repte els guanyadors són:

Repte 1 Minimitzar els robatoris de bicicletes a la ciutat
Companyia: UTE VADECITY-SMART ENGINEERING-NET I SERRA
La solució guanyadora presenta un estacionament segur de bicicletes que permet no només assegurar la mateixa bicicleta sinó també altres elements auxiliars com el casc.

Informació detallada
This project has received funding from the European
Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 729640 and 767609